Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Na tlumaczalnia.pl odnajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż online bez problemu można znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko niezbędne, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Elementy wpływające na końcową cenę przekładu

Końcową cenę translacji dokumentu determinują wymienione niżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, szwedzki) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac dyplomowych, podręczników medycznych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na większy wydatek.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Trzeba zaznaczyć, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu lub kopii, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]