Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Ochrona Kraków - więcej o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]