Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Badania wysokościowe Bielsko - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, wprowadzono konieczność wykonywania szczegółowych badań sprawdzających czy kandydat nie cierpi na schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – wykluczenie epilepsji, wad wzroku lub schorzeń błędnika

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na rusztowaniach, drabinach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta padaczki, problemów z błędnikiem lub krótkowzroczności. Oprócz tego należy również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania cukrzyca?

Badania wysokościowe należy wykonywać co 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je systematycznie co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, konieczność noszenia okularów, a także choroby narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Warto podkreślić, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]