Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Zajrzyj na flobo.io, aby odnaleźć informacje dotyczące automatycznej windykacji.

Może być wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się względem dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje taką samą liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może dodać swoje scenariusze działań wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, jeśli wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]