Do czego wykorzystuje się kontenery stalowe?

Potrzebujesz kontenerów stalowych? Skieruj się na tę stronę.

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]