Dom bez pozwolenia. Jakie warunki musi spełniać dom budowany na zgłoszenie?

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu to jeden z najbardziej problematycznych etapów budowy domu. Wymaga przygotowania sporych ilości dokumentów, a na wydanie decyzji starosta ma ponad dwa miesiące. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów rozważa budowę domu bez pozwolenia.

Takie rozwiązanie wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami. Jeszcze do niedawna maksymalna powierzchnia użytkowa takiego budynku wynosiła 35 metrów sześciennych. Obecnie limit ten zwiększono do 70 metrów. Warto jednak pamiętać, że na określeniu powierzchni domu wymagania wcale się nie kończą. Co więc powinny wiedzieć osoby planujące wzniesienie domu bez pozwolenia na budowę? To wyjaśniamy w nowym poradniku.

Dom bez pozwolenia 70 m2. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Dom na zgłoszenie musi spełniać określone kryteria. Inwestor musi przedstawić oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Konieczne jest też dostarczenie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w trzech egzemplarzach.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inwestor musi również złożyć oświadczenie potwierdzające, że budowa ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych lub rekreacyjnych.

Dla domów do 70 m2 nie jest obowiązkowe prowadzenie dziennika budowy. Ta zmiana w przepisach miała na celu usprawnienie procesu budowlanego, jednakże brak dziennika budowy może skutkować trudnościami w identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości czy problemów w trakcie realizacji inwestycji.

Przepisy regulują nie tylko to, do ilu metrów można budować dom bez pozwolenia, ale też maksymalną liczbę kondygnacji. Wynosi ona 2, przy czym ustawodawca nie precyzuje, czy zaliczają się do niej również podpiwniczenia. Zgodnie z prawem budowlanym, za kondygnacje nie są uważane znajdujące się na dachu dobudówki – np. na potrzeby klimatyzacji, wentylacji czy innych instalacji technicznych.

Dom bez pozwolenia 70 m2 – przepisy. Gdzie szukać informacji?

Podstawą prawną regulującą kwestię budowy domu na zgłoszenie i warunki, na jakich taka inwestycja może być zrealizowana jest ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., a konkretnie – jej nowelizacja 3 stycznia 2022 r. nazywana Domem bez formalności, która poza Prawem budowlanym zmieniła też treść Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dom całoroczny bez pozwolenia – najważniejsze wady i zalety

Budowa domu bez pozwolenia ma wiele zalet. Poza wspomnianą oszczędnością czasu największe znaczenie mają niższe koszty całej inwestycji. Mniejszy metraż przekłada się mniejszą ilość zużytych materiałów, wliczając w to m.in. beton, cegły, szalunki czy materiały wykończeniowe. Sama budowa jest też mniej skomplikowana, a osoby dysponujące odpowiednimi umiejętnościami i czasem mogą większość etapów przeprowadzić samodzielnie.

Dom bez pozwolenia nie jest jednak pozbawiony wad. Ograniczenie powierzchni użytkowej do 70 metrów kwadratowych sprawia, że taki obiekt może nie sprawdzić się jako lokum dla większej rodziny. Nie zapominajmy też, że może on służyć tylko realizacji prywatnych celów. Jeśli zamierzamy prowadzić w nim działalność gospodarczą, musimy zdecydować się na tradycyjną ścieżkę.

Źródło tekstu: https://sklep.abcszalunki.pl/blog/prawo-budowlane/dom-bez-pozwolenia-jakie-warunki-musi-spelniac-dom-budowany-na-zgloszenie